Selasa, Januari 11, 2011

Teori Struktural Salvador Minuchin

Terapi Keluarga Struktural pada awalnya berasaskan pengalaman seorang doktor iaitu Salvador Minuchin dan rakan-rakannya di Wiltwyck School. Menurut Minuchin dalam Gladding ST (1998), Sifat agresif yang ditunjukkan oleh ahli keluarga di Wilwyck School dan kecenderungan mereka untuk menyalahkan orang lain membuatkan terapis perlu lebih kuat dan cepat bertindak dalam membantu menangani permasalahan mereka. Sejak terapi ini diperkenalkan ia menjadi begitu popular dan seterusnya ia dimurnikan pada tahun 1960an dan 1970an ketika Minuchin menjadi Pengarah di Philadelphia Child Guidance Clinic. Hingga kini terdapat ramai pengamal terapi ini dalam bidang kesihatan mental dan Philadelphia menjadi pusat utama pendekatan terapi keluarga ini. Terdapat beberapa tokoh terkenal dalam Terapi Keluarga Struktural ini termasuklah Braulio Montalvo, Bernice Rosman, Harry Aponte dan Charles Fishman tetapi yang lebih dikenali adalah pengasasnya sendiri iaitu Dr Salvador Minuchin. Latar Belakang Pengasas Salvador Minuchin dilahirkan pada 13 Oktober 1921 di Argentina dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Beliau mendapat kelulusan Ijazah Perubatan di Argentina. Pada tahun 1948 beliau menjadi doktor kepada tentera Israel selama 18 bulan. Pada tahun 1950, beliau ke United State dengan harapan ingin menyambung pelajaran bersama Bruno Bettelheim di Chicago. Walau bagaimanapun beliau telah berjumpa Nathan Ackerman di New York dan memilih untuk tinggal di sana. Pada tahun 1954, beliau mula belajar Psikolanalisis dan beberapa tahun kemudiannya beliau menjadi Pengarah Perubatan di Wiltwyck School. Sepanjang pengalaman beliau berada di Wiltwyck menjadi terapis sistem bersama-sama dengan Dick Auerswald dan Charles King pada tahun 1959 mula mengembangkan pendekatan tiga tahap dalam membantu keluarga berkulit hitam yang berada dalam kelas sosio-ekonomi yang rendah. Mereka mengembangkan suatu bahasa dalam menerangkan struktur keluarga dan kaedah bagaimana untuk memperbaiki organisasi dalam sesebuah keluarga. Intisari penggunaan kaedah ini telah diterbitkan melalui sebuah buku yang bertajuk Families of the Slums pada tahun 1967. Pada tahun 1965, Minuchin menjadi Pengarah Philadelphia Child Guidance Clinic. Beliau telah mengubah klinik tersebut kepada pusat terapi keluarga. Selepas itu Institute for Family Counseling pula ditubuhkan untuk menyediakan program latihan kepada pembantu perkhidmatan komuniti. Di Philadelphia, Minuchin bekerja bersama-sama dengan Braulio Montalvo dan Jay Haley. Pada tahun 1974, beliau menerbitkan buku Families and Family Therapy.

KONSEP TERAPI KELUARGA STRUKTURAL Terdapat tiga konsep utama dalam Terapi Keluarga Struktural iaitu Struktur Keluarga (Family Structure), Subsistem Keluarga (Family Subsystems) dan Sempadan / Batasan (Boundaries). Struktur Keluarga (Family Structure) Menurut Gladding (1998, m.s 212) pendekatan struktural adalah sebagai suatu teori yang sangat pragmatik. Teori ini dipengaruhi oleh falsafah dari Ortega y Gasset di mana ia menekankan interaksi individu dengan persekitaran. Pendekatan terapi ini menekankan bahawa setiap keluarga mempunyai struktur atau susunan yang tersendiri. Cuma struktur ini kelihatan tersembunyi di mana fungsi-fungsinya diperlukan oleh mana-mana ahli keluarga yang terbabit. Dalam sesebuah keluarga yang mempunyai struktur dapat mempengaruhi keluarga tersebut menjadi lebih baik atau lebih buruk. Sesetengah keluarga dapat membina struktur yang baik mengikut pola hireiki. Sesetengah keluarga pula mempunyai struktur kecil dan juga mewujudkan beberapa ketetapan dalam keluarga lebih mudah dan membuatkan interaksi lebih bermakna. Dalam pendekatan struktural, keluarga yang berfungsi dengan baik dilihat secara keseluruhan sebaik-baiknya mempunyai interaksi di antara sub-unit dalam keluarga tersebut. Dalam sesetengah keluarga yang disfungsi, muncul penyatuan (coalition) yang bermaksud penyatuan di antara seseorang ahli keluarga dengan seorang atau lebih ahli keluarga yang untuk menentang atau melawan dengan seorang ahli atau lebih ahli keluarga yang lain. Ini berlaku apabila wujud ketidaksetujuan antara dua orang ahli keluarga dan ahli keluarga yang ketiga akan bergabung dengan ahli keluarga yang dianggap lemah supaya “perlawanan” menjadi seimbang. Selain daripada bersifat penentang atau musuh, coalitions biasanya merahsiakan kewujudan mereka. Coalitions akan muncul jika sekumpulan ahli keluarga tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah secara terbuka. Sesuatu masalah akan dapat diselesaikan dengan mudah jika coalitions atau gabungan itu besar dan mempunyai kuasa autonomi. Subsistem Keluarga (Family Subsystem) Aspek kedua penting dalam terapi keluarga ini adalah merupakan unit yang kecil yang wujud dalam sistem keluarga secara keseluruhan. Terdapat 3 bahagian subsistem yang penting dalam keluarga iaitu, Subsistem pasangan suami isteri, Subsistem keibubapaan dan Subsistem antara adik beradik. Jika sebuah keluarga yang mempunyai keluarga luas, datuk, nenek dan ipar duai juga mempunyai subsistem dalam keluarga tersebut. Setiap ahli keluarga mempunyai peranan yang berbeza dalam setiap subsistem yang dipunyai oleh mereka. Struktur keluarga akan menjadi bermasalah jika sesuatu subsistem tidak menjalankan peranannya dan mengambil alih atau memainkan peranan subsistem yang lain. Subsistem pasangan Suami Isteri Subsistem pasangan suami isteri merujuk kepada hubungan suami dan isteri. Suami mempunyai tanggungjawab terhadap isteri dan begitu juga sebaliknya. Ia akan membentuk kumpulan berpasangan yang saling menyokong dan memerlukan di antara satu sama lain. Subsistem Keibubapaan Secara umumnya Ibu bapa mempunyai tanggungjawab mendidik dan mengasuh anak, juga berfungsi menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada anak-anak dalam banyak hal seperti menyediakan kemudahan tempat tinggal, makanan, pelajaran dan persekitaran keluarga yang baik dan selesa kepada anak-anak. Dalam subsistem ini akan wujud masalah jika timbul gabungan merentas generasi (cross-generational alliance) iaitu gabungan dua generasi yang berbeza seperti gabungan ibu atau bapa dengan anak secara rahsia untuk mendapatkan sesuatu keperluan atau mencapai sesuatu objektif. Subsistem keibubapaan perlu berubah sejajar dengan perkembangan tumbesaran anak-anak. Peraturan yang boleh diterima ketika anak berusia 8 tahun perlu diubah ketika anak tersebut berusia 18 tahun. Subsistem Antara Adik Beradik Bagi menjamin kebahagiaan dan keseronokan hidup dalam keluarga hubungan adik beradik perlu mempunyai kemesraan dan kasih sayang di antara satu sama lain. Mereka belajar cara saling menolong dalam penyelesaian masalah serta bertanggungjawab di antara satu sama lain. Dalam sesetengah keluarga, terdapat adik beradik yang sama seibu sebapa tetapi terdapat juga yang mempunyai adik beradik tiri di mana ibu atau bapa yang berkahwin lain. Perbezaan umur juga memberi kesan kepada kefungsian subsistem antara adik beradik. Sempadan (Boundaries) Sempadan adalah kawasan fizikal dan psikologikal yang dimiliki oleh setiap individu atau sesuatu subsistem dalam sistem keluarga. Menurut Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah (2007) sempadan dapat disamakan seperti maruah diri atau harga diri. Setiap individu akan menjaga sempadan ini agar tidak dicerobohi oleh individu lain. Jika pencerobohan berlaku, individu akan bertindak balas untuk menjaga sempadannya. Minuchin (1974) dalam Gladding (1998) untuk mendapat kefungsian keluarga yang sempurna sempadan dalam subsistem-subsistem ini perlulah jelas.
Dalam sistem pemetaan struktural keluarga kekuatan sempadan ini dilukiskan seperti berikut :

- - - - - - - - - Jelas
__________________ Rigid
.. .. .. .. .. .. Kabur
Rajah 1 : Sempadan dalam keluarga

Sempadan yang jelas adalah terdiri daripada peraturan dan tabiat yang dibenarkan oleh ahli keluarga untuk meningkatkan komunikasi dan perhubungan sesama mereka dengan mengamalkan komunikasi dua hala. Dalam keluarga yang mengamalkan sempadan yang jelas, ahli keluarga bebas bertukar-tukar maklumat dan saling memberi dan menerima maklumbalas yang membina. Sempadan yang rigid adalah tidak fleksibel dan mengasingkan ahli-ahli keluarga di antara satu sama lain.

Dalam keluarga yang mempunyai sempadan yang rigid, ahli keluarga tersebut menghadapi kesukaran dalam perhubungan yang lebih rapat di antara satu sama lain. Oleh itu, ahli keluarga akan menjadi lebih terpisah di antara satu sama lain secara emosional. Dalam situasi sempadan kabur pula, tidak terdapat pengasingan yang cukup di antara ahli keluarga. Terdapat juga beberapa orang ahli dalam keluarga yang dikatakan bersatu. Berbeza kewujudan kebergantungan dan kebebasan di antara individu seperti dalam sempadan yang jelas, sempadan kabur lebih menggalakkan ketidakbergantungan individu. Dalam pembangunan sesebuah keluarga, sempadan-sempadan tersebut boleh bertukar mengikut jenis dan perkembangan keluarga tersebut. Dalam perkembangan tersebut meluruskan semula (alignment) merupakan suatu cara ahli-ahli keluarga tersebut berhubung kembali atau menentang mana-mana ahli bagi meneruskan aktiviti keluarga tersebut. Sebagai tambahan kepada struktur, subsistem dan sempadan, Terapi

Keluarga Struktural berpandukan juga kepada peranan & peraturan (roles & rules) dan kuasa (power). Peranan (roles) menjadi sukar jika dalam keluarga tersebut mempunyai ahli yang berhubungan dengan ahli yang lain di mana ahli tersebut mempunyai suatu jangkaan terhadap ahli yang lain. Sebagai contoh, ahli keluarga yang paling muda dalam keluarga akan dianggap berperanan seperti bayi dan ahli keluarga tidak akan mengendahkan sesuatu yang diperkatakan. Peraturan (rules) merupakan peraturan yang mula-mula dibentuk dalam keluarga dan akhirnya tidak dapat dipisahkan lagi (melekat) dalam struktur dan sistem keluarga tersebut tanpa menghiraukan perubahan yang berlaku dalam keluarga. Sebagai contoh, seorang bapa yang berpendapatan tinggi tiba-tiba dibuang kerja tetapi ahli keluarga tersebut masih mengamalkan cara berbelanja seperti sebelum bapa dibuang kerja. Peraturan yang melekat ini memburukkan keluarga sebagai unit yang berfungsi.

Secara keseluruhan, peraturan dalam keluarga boleh jadi jelas atau tersirat. Secara umumnya keluarga yang berfungsi dengan lebih baik mempunyai peraturan yang lebih jelas. Kuasa (power) adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dalam sebuah keluarga, kuasa adalah berkaitan dengan autoriti dan tanggung jawab iaitu ahli yang membuat keputusan atau pemberi kata putus. Terapi Struktural Keluarga mendapati dalam keluarga yang disfungsi, kuasa hanya diberikan kepada beberapa ahli tertentu sahaja. Campur tangan dan kebolehan ahli keluarga yang lain untuk memberi pendapat dalam proses membuat keputusan sangatlah terhad. Ahli keluarga yang merasakan diri mereka tidak mempunyai hak bersuara ini kemungkinan akan menarik diri daripada keluarga.

Teknik-teknik Terapi Keluarga Struktural Terapi Keluarga Struktural merujuk kepada cara bagaimana melihat sesuatu keluarga itu berfungsi. Set disfungsi keluarga adalah merujuk kepada reaksi keluarga, tindak balas kepada tekanan berulang-ulang tanpa berlaku modifikasi setiap kali berlaku konflik keluarga. Terdapat beberapa teknik dalam Terapi Keluarga Struktural iaitu : Joining ’Joining’ adalah proses yang berlaku antara terapis dan ahli keluarga. ‘Joining’ merupakan salah satu prasyarat penting dalam proses penstrukturan semula keluarga. Menurut Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah (2007) joining merupakan istilah yang digunakan dalam Terapi Struktural Keluarga dalam membina hubungan (rapport). Pada waktu ini, kaunselor mempamerkan kemahiran-kemahiran lisan dan tanpa lisan, kecekapan, tidak menyebelahi mana-mana ahli keluarga, empati dan memahami kehendak dan perasaan setiap individu dalam keluarga terbabit. Prasyarat ini adalah perlu untuk mewujudkan keadaan yang selesa dan selamat agar klien dapat merasakan suasana saling percayai mempercayai di antara satu sama lain. Terdapat empat cara ‘joining’ mengikut pendekatan Terapi Keluarga Struktural. Pertama, ‘tracking’ iaitu terapis menggunakan soalan terbuka untuk mendapatkan maklumat. Semasa ‘tracking’ penilaian tidak diperlukan. Contoh yang terbaik tracking adalah apabila terapis memberi maklum balas. Sebagai contoh terapis memberi maklum balas dengan mengatakan “Jadi seperti mana yang saya faham situasi puan adalah puan dan suami menndirikkan rumah tangga pada bulan Mei tahun lalu dan telah melahirkan anak pertama pada bulan Mac yang lepas. Jadi, puan tidak terfikir yang puan mempunyai masa yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dalam hubungan puan dengan suami sebelum puan melahirkan anak”. Cara yang kedua adalah mimesis iaitu terapis menjadi seperti keluarga iaitu cuba menyesuaikan diri dalam keluarga tersebut mengikut cara atau konteks keluarga tersebut berkomunikasi dan sebagainya. Cara yang ketiga confirmation of a family member iaitu menggunakan perkataan-perkataan yang menyentuh perasaan untuk merefleksikan ekspresi perasaan dan tingkah laku ahli keluarga. Manakala cara yang terakhir adalah accomodation iaitu terapis membuat penyesuaian peribadi untuk kesepaduan teraputik. Reframing Menurut Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah (2007) reframing bermaksud memberi makna yang baru dan berbeza dalam pengertian yang lebih positif. Ia melibatkan pertukaran persepsi dengan menerangkan sesuatu situasi dalam konteks yang berbeza. Dalam proses ini, situasi yang negatif kadang kala dapat dilihat dalam sudut yang berbeza. Sebagai contoh, ahli keluarga mengatakan anak mereka teruk dan jahat tetapi terapis membuat reframing sebagai nakal. Oleh itu, ahli keluarga dapat mencari jalan untuk mengubah sikap mereka kepada persepsi baru iaitu anak nakal dan berfikir bagaimana dapat membantu anak mereka untuk berubah. Unbalancing Unbalancing merupakan prosedur di mana terapis menyokong mana-mana individu atau subsistem menentang ahli keluarga yang lain. Dalam teknik ini, terapis boleh duduk di sebelah anak perempuan yang dituduh tidak mengikut cara hidup keluarga tersebut. Terapis boleh memberi perhatian kepada anak perempuan tadi dan menentang keluarga dengan memberi sebab-sebab kenapa anak perempuan itu bertingkah laku seperti itu. Ahli keluarga secara individual dan kelompok seolah-olah dipaksa untuk memberi reaksi secara berbeza terhadap anak perempuan tadi. Mereka akan memperkembangkan peranan dan fungsi mereka dalam keluarga tersebut. Apabila teknik ini digunakan untuk menyokong orang yang tertindas dalam sistem keluarga tersebut. Enactment Enactment adalah proses di mana keluarga tersebut membawa tingkah laku bermasalah ke dalam sesi kaunseling dengan menunjukkan demonstrasi kepada terapis. Sebagai contoh, ahli keluarga yang sering bertengkar dalam isu meluangkan masa pada hari cuti hujung minggu. Teknik ini untuk melihat bagaimana ahli keluarga berinteraksi. Working with Spontaneous Interaction Terapis memberi perhatian terhadap sesuatu tingkah laku tertentu. Melalui teknik ini, ia dapat memperlihatkan tingkah laku asal dan dinamika interaksi sesebuah keluarga itu. Oleh itu, terapis akan membantu ahli keluarga untuk mengenal pasti pola interaksi dan apakah perubahan yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki corak komunikasi dalam keluarga. Boundary Boundary adalah garisan yang tidak kelihatan yang memisahkan individu atau subsistem dengan individu atau subsistem yang lain secara psikologikal. Untuk memastikan keberkesanan fungsi keluarga, keluarga tersebut perlu menggunakan boundary yang berbeza pada setiap ketika tahap perkembangan keluarga. Sebagai contoh, pada masa krisis keluarga tersebut mungkin memerlukan rigid boundary untuk memastikan semua ahli keluarga bekerjasama sebagai satu pasukan. Peranan terapis samada menguatkan atau melonggarkan boundary bergantung kepada situasi keluarga tersebut. Intensity Kaedah struktural untuk menukarkan tingkah laku yang tidak adaptif dengan menggunakan perasaan yang kuat, intervensi yang berulang atau tekanan yang berpanjangan. Nada, volume dan pemilihan perkataan digunakan untuk meningkatkan perasaan bersungguh-sungguh. Restructuring Restructuring melibatkan pertukaran struktur keluarga. Rasional penggunaan teknik ini adalah untuk membuatkan keluarga itu lebih berfungsi dengan mengubah suai hierarki sedia ada dan pola interaksi agar masalah tidak dikekalkan. Shaping Competence Terapis membantu keluarga menjadi lebih berfungsi dengan memberi fokus kepada tingkah laku yang positif. Terapis boleh memberi pengukuhan kepada ibu bapa yang menunjukkan tingkah laku yang baik kepada anak-anak. Diagnosing Salah satu tugas utama dalam Terapi Keluarga Struktural adalah menjalankan diagnos untuk mengenal pasti sistem perhubungan antara ahli keluarga. Dengan itu terapis dapat melihat apa yang diperbaiki atau ditukarkan untuk membantu keluarga tersebut berfungsi dengan sebaiknya. Dianosing dilakukan pada awal proses teraputik. Adding Cognitive Constructions Terdapat beberapa teknik dalam teknik ini termasuklah advice, information, pragmatatic fictions dan paradox. Advice dan information adalah didapati daripada pengalaman dan pengetahuan keluarga dalam proses terapi tersebut. Ia digunakan untuk meredakan kemarahan beberapa ahli keluarga dan meyakinkan mereka beberapa tingkah laku. Pragmatic fictions adalah pengumuman yang dibuat untuk membantu keluarga dan ahlinya untuk berubah. Paradox adalah membantu keluarga mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah mereka.
"HIDUP BIARLAH BERPANDUKAN ALQURAN DAN HADIS"
Helper

9 ulasan:

 1. terima kasih atas ilmu. minta copy n halal.

  BalasPadam
 2. Silakan. Ya Insyaa Allah, semoga berpanjangan ilmu tersebut dan bermanfaat untuk semua.

  BalasPadam
 3. terima kasih atas perkongsian ilmu anda... :)

  BalasPadam
 4. Sangat membantu kami yg masih baru. saya ingin gunakan dan kongsi dengan kawan

  BalasPadam
 5. Terima kasih atas perkongsian. Halalkan ilmu ini ya...

  BalasPadam
 6. Terima kasih atas perkongsian. Saya copy untuk persediaan exam. Halalkan ya...

  BalasPadam
 7. Assalamualaikum Bang.
  Boleh saya tahu apa kelemahan model ini?
  T ksh

  BalasPadam
 8. terbaik. amat membantu saya sebagai seorangpelajar kaunseling

  BalasPadam